Instalacje obiektowe, serwis

Zakres usług elektrycznych to przeglądy, pomiary, naprawy, modernizacje i montaże poniższych instalacji: instalacje elektryczne i oświetleniowe, uziemienia robocze, ochronne i odgromowe, rozdzielnice wnętrzowe do 1kV, liczniki i układy pomiaru energii, instalacje odgromowe, automatyka budynkowa, alarmy i monitoring z kamer CCTV.W zakresie pomiarów i badań: Pomiary instalacji elektrycznych, pomiary i przeglądy instalacji odgromowych, pomiary uziemień roboczych, ochronnych i odgromowych, pomiary natężenia oświetlenia ogólnego i stanowiskowego, analiza jakości zasilania (problemy ze skokami/zanikami napięć), rejestracja w czasie napięcia, prądu, mocy P i Q, wyższych harmonicznych.

W zakresie bezpieczeństwa: pomiary lamp ewakuacyjnych i bezpieczeństwa, pomiary i przeglądy głównych wyłączników p/pożarowych, pomiary instalacji odgromowych i uziemień w strefach zagrożonych wybuchem (np: zbiorniki z gazem LPG).

W zakresie zasilania rezerwowego: montaże układów SZR samoczynnego załączania rezerwy, przeglądy urządzeń UPS, podłączenia agregatów i UPS do instalacji.

Standardowe badania okresowe instalacji elektrycznych obejmują: pomiar pętli zwarcia w każdym gniazdku i oprawie oświetleniowej, rezystancję izolacji obwodu odbiorczego w rozdzielni, badanie każdego wyłącznika różnicowo­prądowego RCD (czas wyłączenia i prąd różnicowy). Dodatkowo okresowo uziemienia: ochronne dla instalacji elektrycznych, robocze transformatora, odgromowe dla instalacji odgromowej.

Prace elektryczne wykonywane są przez w pełni wyposażoną ekipę elektryków.

Wykonujemy układy automatyki przemysłowej i budynkowej oraz zarządzające systemami HVAC oparte na przekaźnikach programowalnych, sterownikach PLC oraz w wykonaniu tradycyjnym.

W zakresie instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych wykonujemy wieloobiegowe instalacje wraz z sterowaniem temperaturowym i opomiarowaniem kosztów abonenckich.

Elektryka i automatyka:
  • instalacje elektryczne i oświetleniowe
  • instalacje odgromowe
  • automatyka budynkowa i przemysłowa
  • alarmy i monitoring z kamer CCTV
  • hydranty
  • przeglądy okresowe, audyty, serwis

Polecamy

Zapraszamy do sklepu internetowego z wyposażeniem łazienek Dobra-lazienka.pl. Najlepsze ceny, szybka wysyłka, realizacja zamówień specjalnych. Sprawdź!

Wkrótce otwarcie

Zamów kontakt przez sms

Polecamy