Zakres działań

 

Klimatyzacja, wentylacja

Klimatyzacja techniczna:
 • pomieszczenia teleinformatyczne i laboratoryjne
 • ukady redundantne i precyzyjne serwerowni
 • Klimatyzacja pomieszczeń zapylonych
Klimatyzacja komfortu:
 • strefy komercyjne
 • pomieszczenia publiczne
 • pomieszczenia mieszkalne
Wentylacja mechaniczna:
 • z odzyskiem
 • odciągi laboratoryjne
 • filtracja

Wykonujemy instalacje klimatyzacji komfortu dla przestrzeni komercyjnych jak biura obiekty usługowe, handlowe oraz obiektów mieszkalnych, a także specjalistyczne systemy chłodzenia przemysłowego o skrajnych warunkach pracy jak np.

Duże zapylenie, temperatury dla zakładów przemysłowych laboratoriów, sterowni, serwerowni, a także ich modernizacje.
Współpracujemy z kilkunastoma producentami między innymi: LG Electronics, Samsung,General Mitsubishi Electric, Panasonic, Daikin,  Fujitsu, SaunierDuval, Zibro, Midea, Vivax, Toshiba, MDV, Kaisai, AUX, Chigo.

W ofercie mamy urządzenia klimatyzacji komfortu split, multisplit oraz vrf, urządzenia do pracy w warunkach specjalnych i klimatyzacji precyzyjnej. Posiadamy liczne autoryzacje producentów i stosowne uprawnienia energetyczne oraz do pracy z substancjami kontrolowanymi objętymi protokołem z Kyoto.

Ponadto wykonujemy serwis oraz przeglądy instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych, z wymianą i utylizacją filtrów, w tym klimatyzatorów pomieszczeniowych, central wentylacyjnych, agregatów wody lodowej, nagrzewnic, kurtyn powietrznych, klimakonwektorów, wentylatorów.

Na wyposażeniu posiadamy również własną stację przetaczania i odzysku czynnika chłodniczego, agregat ozonowy, wiertnice diamentowe, pompy próżni, manometry, palniki tlen­propan, stację płukania.


 

Technika grzewcza

Instalacje grzewcze:
 • instalacje co,
 • kotły kondensacyjne,
 • układy strefowe,
 • pompy ciepła,
 • instalacje solarne,
 • serwis

Wykonujemy kompletne kotłownie gazowe w szczególności w technice kondensacyjnej wraz z układami odprowadzania spalin, oraz uruchomienia i przeglądy okresowe z analizą spalin, detekcją wycieków, badaniem na obecność tlenku węgla w pomieszczeniu, badaniem szczelności systemów doprowadzenia typu koncentrycznego.
Posiadamy dozorowe uprawnienia gazowe i energetyczne oraz autoryzacje czołowych producentów (DeDietrich, Junkers (od października 2014 serwis fabryczny), SaunierDuval, Termet, Ariston, Viessmann i inni).
Na wyposażeniu analizator spalin, detektor gazów palnych, spawarki MIG, TiG, palniki propanowe i mapp, prasa Rems bezogniowego łączenia rurociągów, gwintownice itp.
Wykonujemy układy solarne podgrzewu wody użytkowej i przemysłowej wody technologicznej w układach ciśnieniowych oraz drain­back.
Posiadamy bezterminową autoryzację Hewalex, a także autoryzacje producentów takich jak DeDietrich, SaunierDuval, Watt i inni. Wykonujemy także instalacje fotowoltaiczne oparte na markowych panelach firmy IBC Solar.
Posiadamy uprawnienia wysokościowe oraz niezbędny sprzęt jak ciśnieniowa pompa napełniająca etc.


 

Instalacje obiektowe, serwis

Elektryka i automatyka:
 • instalacje elektryczne i oświetleniowe
 • instalacje odgromowe
 • automatyka budynkowa i przemysłowa
 • alarmy i monitoring z kamer CCTV
 • hydranty
 • przeglądy okresowe, audyty, serwis

 Zakres usług elektrycznych to przeglądy, pomiary, naprawy, modernizacje i montaże poniższych instalacji: instalacje elektryczne i oświetleniowe, uziemienia robocze, ochronne i odgromowe, rozdzielnice wnętrzowe do 1kV, liczniki i układy pomiaru energii, instalacje odgromowe, automatyka budynkowa, alarmy i monitoring z kamer CCTV.W zakresie pomiarów i badań: Pomiary instalacji elektrycznych, pomiary i przeglądy instalacji odgromowych, pomiary uziemień roboczych, ochronnych i odgromowych, pomiary natężenia oświetlenia ogólnego i stanowiskowego, analiza jakości zasilania (problemy ze skokami/zanikami napięć), rejestracja w czasie napięcia, prądu, mocy P i Q, wyższych harmonicznych.

W zakresie bezpieczeństwa: pomiary lamp ewakuacyjnych i bezpieczeństwa, pomiary i przeglądy głównych wyłączników p/pożarowych, pomiary instalacji odgromowych i uziemień w strefach zagrożonych wybuchem (np: zbiorniki z gazem LPG).

W zakresie zasilania rezerwowego: montaże układów SZR samoczynnego załączania rezerwy, przeglądy urządzeń UPS, podłączenia agregatów i UPS do instalacji.

Standardowe badania okresowe instalacji elektrycznych obejmują: pomiar pętli zwarcia w każdym gniazdku i oprawie oświetleniowej, rezystancję izolacji obwodu odbiorczego w rozdzielni, badanie każdego wyłącznika różnicowo­prądowego RCD (czas wyłączenia i prąd różnicowy). Dodatkowo okresowo uziemienia: ochronne dla instalacji elektrycznych, robocze transformatora, odgromowe dla instalacji odgromowej.

Prace elektryczne wykonywane są przez w pełni wyposażoną ekipę elektryków.

Wykonujemy układy automatyki przemysłowej i budynkowej oraz zarządzające systemami HVAC oparte na przekaźnikach programowalnych, sterownikach PLC oraz w wykonaniu tradycyjnym.

W zakresie instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych wykonujemy wieloobiegowe instalacje wraz z sterowaniem temperaturowym i opomiarowaniem kosztów abonenckich.

Do pobrania

Daikin ferono-katalog-2015 fujitsu-katalog-2016 katalog-lennox
Daikin 2015 Ferono 2015 Fujitsu 2016 Lennox
lg-katalog-akcesoria-2014 samsung-katalog-2016-rac lg-katalog-2016-scienne midea-katalog-2015
LG Akcesoria Samsung 2016 RAC LG pokojowe Midea 2015
mdv-katalog-2016-rac Katalog-2016--VIVA Katalog-2016-klimatyzatory- 1
MDV 2016 rac VIVAX 2016 Rotenso 2016 Mitsubishi 2016
lg-katalog-2016-komercyjne lg-katalog-2016-komercyjne lg-katalog-2016-komercyjne midea-katalog-vrf-2015
LG Komerc. 2016 cz.1 LG Komerc. 2016 cz.2 LG Komerc. 2016 cz.3 Midea VRF cz.1
midea-katalog-vrf-2015 samsung-katalog-2016-sac samsung-katalog-2016-sac samsung-katalog-2016-sac
Midea VRF cz.2 Samsung 2016 sac1 Samsung 2016 sac2 Samsung 2016 sac3a
samsung-katalog-2016-sac samsung-katalog-2016-sac
Samsung 2016 sac3b Samsung 2016 sac4

Polecamy

Zapraszamy do sklepu internetowego z wyposażeniem łazienek Dobra-lazienka.pl. Najlepsze ceny, szybka wysyłka, realizacja zamówień specjalnych. Sprawdź!

Wkrótce otwarcie

Zamów kontakt przez sms

Polecamy